Postanowienia ogólne:

1. Promocja będzie prowadzona poprzez „Bon” na zakup towaru . Warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie promocji poniżej.

2. Organizatorem promocji jest Ventimiglia Vintage spółka cywilna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP:1251706146, REGON:386135206.

3. Dostępne nominały bonu to: 50, 100, 150, 200, 300 zł.

Zasady udziału w akcji promocyjnej i realizacji bonu:

1. Bon może zostać wykorzystana jednorazowo.

2. Bon nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę.

3. Ważność Bonu to 12 miesięcy od momentu zakupu. Niewykorzystane środki z Bonu przepadają bez możliwości ponownego wykorzystania kodu.

4. Nabywca odpowiada za bezpieczeństwo Bonu od momentu zakupu i ventimigliavintage.com nie odpowiada za jego zgubienie.

5. Bon upoważnia do zakupów na stronie ventimigliavintage.com spośród całego asortymentu. Klient podczas składania zamówienia musi wpisać kod znajdujący się na bonie w pole "kod rabatowy"

6. Wydanie Bonu Ventimiglia Vintage nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

7. Bonu nie można kupić z formą płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty.

8. Wartość zakupów może być równa lub większa od kwoty przypisanej do Bonu pod warunkiem opłacenia różnicy przez użytkownika składającego zamówienie.

9. Ventimiglia Vintage nie ponosi odpowiedzialności za Bon od momentu jego wydania Nabywcy.

10.Wydanie Bonu Ventimiglia Vintage nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Reklamacja:

1. Reklamacje mogą dotyczyć kwestii formalnych w przedmiocie promocji.

2. Reklamacje mogą zostać zgłoszenie bezpośrednio na adres: ventimigliashop@gmail.com

Reklamacje będą rozpatrywane przez Ventimiglia Vintage w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Reklamacje rozstrzygane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

Postanowienia dodatkowe:

1. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (https://ventimigliavintage.com/pages/polityka-prywatnosci)

Kontakt do administratora danych: ventimigliashop@gmail.com

2. Regulamin "Bonów" dostępny jest na stronie internetowej: https://ventimigliavintage.com

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2020 roku i obowiązuje w odniesieniu do "Bonów" wydanych począwszy od tej daty.

4. W przypadku spraw nieprzedstawionych w powyższym regulaminie prosimy kierować się do pełnej wersji regulaminu: https://ventimigliavintage.com/pages/regulamin-sklepu